تماس با ما

آدرس

قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی مرکز رشد شرکت های فن آور طبقه ۲ واحد ۲۰۴

شماره تماس

۰۹۱۲۷۸۶۵۰۰۷

۰۲۸۳۳۶۶۶۱۳۹

ایمیل

AKZAJKANI@GMAIL.COM

اینستاگرام

soovaran.com1

فرم تماس با ما

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .