بایگانی برچسب: اپلیکیشن و دستگاه آبیاری سوواران

پروژه آبیاری هوشمند جهاد کشاورزی

مزرعه آموزشی جهاد کشاورزی قزوین

مزرعه آموزشی جهاد کشاورزی قزوین سایت آموزشی گیاهان دارویی که سال ۹۷ تاسیس شد و هدف از تاسیس این سایت معرفی ارقام مختلف و تست و تکثیر ارقام گیاهان دارویی کمیاب می باشد بعد از اجرای  سیستم آبیاری تحت فشار و روش آبیاری قطره ای نیاز به اتوماسیون و کنترل هوشمند آبیاری در سطح مزرعه […]