بایگانی برچسب: تانسیومتر

روش های اندازه گیری رطوبت خاک

روش های اندازه گیری رطوبت خاک رطوبت خاک را با روشهای مختلفی میتوا ن اندازه گیری کرد. بطور کلی آنها را میتوان به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی نمود: ۱- روش اندازه گیری مستقیم : در این روش رطوبت خاک به روش وزنی و از طریق خشک کردن نمونه در دستگاه اتوو […]