بایگانی برچسب: تانسیومتر

روش های اندازه گیری رطوبت خاک

TDR روش اندازه گیری رطوبت خاک

روش های اندازه گیری رطوبت خاک رطوبت خاک را با روش‌های مختلفی می‌توان اندازه‌گیری کرد. بطور کلی می‌توان روش های اندازه گیری رطوبت خاک را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم‌بندی نمود: ۱- روش اندازه‌گیری مستقیم: در این روش رطوبت خاک به روش وزنی و از طریق خشک کردن نمونه در دستگاه اتوو با […]