بایگانی برچسب: روش آلاسيك نيمه متحرك،دستگاه آبیاری قطره ای

دستگاه های آبیاری قطره ای

دستگاه های آبیاری قطره ای

نحوه کار دستگاه های آبیاری تحت فشار:   اساس کار این دستگاه بسیار ساده است. آب از یک طرف با فشار وارد لوله اصلی و سپس لوله های فرعی شده و از طریق سوراخ هایی که به آنها قطر چکان، آب پاش، آب فشان و یا نازل میگویند، به صورت قطره یا ذرات ریز خارج […]