بایگانی برچسب: صرفه جویی در مصرف آب

هوشمند سازی آبیاری یا خود کار سازی آبیاری چیست ؟؟؟؟

آبیاری هوشمند چیست ؟؟؟ آیا با استفاده ازهوشمند سازی می توان در مصرف آب صرفه جویی کرد ؟؟؟ www.soovaran.com حفاظت و صرفه جویی آب با فناوری های جدید آبیاری بهبود بهره وری آبیاری می تواند تا حد زیادی به کاهش هزینه های تولید در کشاورزی، ساخت صنعت رقابتی تر و پایدار کمک کند. بهره وری […]