بایگانی برچسب: هوشمند سازی

هوشمند سازی آبیاری یا خود کار سازی آبیاری چیست ؟؟؟؟

تنظیمات و راهنمایی اپلیکیشن ابیاری هوشمند

آبیاری هوشمند چیست ؟؟؟ آیا با استفاده ازهوشمند سازی می توان در مصرف آب صرفه جویی کرد ؟؟؟ www.soovaran.com حفاظت و صرفه جویی آب با فناوری های جدید آبیاری بهبود بهره وری آبیاری می تواند تا حد زیادی به کاهش هزینه های تولید در کشاورزی، ساخت صنعت رقابتی تر و پایدار کمک کند. بهره وری […]